Ein inspirerande møteplass

Arena Ryfylke

Årleg storsamling

Ryfylkeentusiasme og ryfylkemat

Bedriftsbesøk og prisutdeling

Arena Ryfylke er eit høgdepunkt i november kvart år, og interessa er stigande. Vel 130 personar møtest for å høyra spennande historier, dela erfaringar, knyta kontaktar, le, eta, bli inspirerte og oppleva nye stader og få siste nytt. Passar for alle som er opptatt av og nysgjerrige på næringsutvikling, bulyst og utvikling av Ryfylke. Ein langdag frå morgon til tidleg kveld, der me også besøkjer bedrifter og interessante stader, og rundar av med festmiddag og utdeling av den store Pilt-Ola prisen. I 2023 var Arena Ryfylke i Strand kommune. 12. november 2024 står Sauda for tur. Set av datoen nå. Meir informasjon kjem før sommaren. Arena Ryfylke blir arrangert av Ryfylkealliansen, Ryfylke IKS og Næringsforeningen i Stavanger-regionen, i samarbeid med Sparebanken Vest og andre medspelarar.

Neste Arena Ryfylke:

12. november 2024

Sauda

Påmelding kjem her