Cookies og

personvern

Kommunikasjon

Personvern

Teknologi

Me nyttar cookies for å sikra at me gir deg best mogleg oppleving på nettsida vår. Viss du fortset å bruka denne nettstaden vil me anta at du er nøgd med det. Du kan uansett endra innstillingane gjennom valet du får når du besøker nettsidene våre for fyrste gong.

Informasjon om cookies

På denne nettstaden loggar me heilt anonymt informasjon om alle besøkande. Me nyttar cookies hovudsakleg for trafikkmåling og optimalisering av innhald. Denne informasjonen kan ikkje sporast tilbake til deg som enkeltperson.

Cookies – korleis fungerer det?

“Cookies” er ein standard teknologi som dei fleste nettsider nyttar seg av i dag. Ein cookie er ei lita tekstfil som blir lagt i nettlesaren din sitt internminne og gjer at me kan sjå kva du trykkjer på, korleis du navigerer på nettsida, og korleis innhaldet på nettsida presterer. Vidare samlar me blant anna inn informasjon om navigasjon, tid for besøk og nettlesar-versjon osv. Dette for best mogleg å tilpassa innhaldet på nettstaden vår til deg som brukar. Dei fleste nettlesarar (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, osv) er stilt inn til å godta cookies automatisk, men du kan sjølv velja å endra innstillingane slik at cookies ikkje blir akseptert. Me gjer merksam på at det vil føra til at svært mange nettsider ikkje vil fungera optimalt om du ikkje aksepterer cookies.

 

Kva for cookies nyttar me?

Google Analytics
Me nyttar analyseverktøyet Google Analytics for å studera trafikk, bruksmønster og trendar på denne nettstaden. Dataa som blir samla inn blir brukt for å optimalisera brukaropplevinga og tilpassa innhaldet på nettsida. I henhold til Google sine retningslinjer for bruk av Google Analytics blir det ikkje samla inn personleg informasjon om deg som brukar. Dataa som blir samla inn blir lagra på Google sine serverar.  

Korleis blir informasjon innhenta?

Infotenester samlar inn opplysningar gjennom skjema på nettsidene våre. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du vel å ikkje oppgi personopplysningane, kan me vere forhindra frå å gje deg tilgong til produktet eller tenesta.

Døme på skjema:

– Kontaktskjema

– Ved påmelding til webinar, kurs og konferansar

– Ved påmelding til å motta nyhetsbrevet vårt eller blogg på e-post

Føremålet med informasjonen som blir innhenta:

– For å kunne gje tilgong til produkta og tenestene våre

– For å kunne senda relevant informasjon

– For å kunne ta kontakt og tilby hjelp / produkter / tenester

Hvordan slette Cookies?

Normalt sett er dei fleste nettlesarar stilt inn til å godta cookies. Me gjørmerksam på at du kan sletta cookies ved å fylgje instruksjonane for sletting av informasjonskapslar i nettlesaren din. Du finn informasjon om dette i “Hjelp”-funksjonen i nettlesaren din. Ver merksam på at å avgrensa tilgongen til cookies kan påverke funksjonaliteten på nettstaden vår.

Viss du vil fjerna informasjonskapslar(cookie) frå PCen, kan du nytta desse rettleiingane:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/278835#/en-us/kb/278835
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=no
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=no_NO
Firefox: https://support.mozilla.org/no/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Kontaktperson for GDPR: svanhild@ryfylkelivsgnist.no