Unge stemmer i

Ryfylke

Alder 17-25 år

Kvardagsglimt frå Ryfylke

Ivrige, unge stemmer

Ryfylkealliansen har fem unge ambassadørar som er med og tar pulsen på Ryfylke. Dei kjem med eigne idèar og forslag til innhald, alt etter kva dei interesserer seg for og kva som skjer rundt dei. Ungdom snakkar best til ungdom, og vaksne har mykje å lære av slike kloke stemmer. Innimellom får dei unge ambassadørane ei utfordring av oss som dei kan velja å bli med på. Du kan følga deira kvardagsliv i Ryfylke på våre sosiale kanalar.

Har DU lyst å vera med som ung stemme i Ryfylke? Ta kontakt med maria@ryfylkelivsnigst.no

Stina Øen

25 år,
Ritland

Ole August Schläwicke

21 år,
Fister

Ole August Schläwicke

21 år,
Fister

Julie Lendengen Mæhle

20 år,
Tau

Liva Sørnes

17 år,
Sauda

Liva Sørnes

17 år,
Sauda

Ung i Ryfylke samarbeider godt med dei vidergåande skulene i Ryfylke: Strand vgs og Sauda vgs.