Bli kjend med

Ryfylkealliansen

Identitet, bulyst og verdiskaping

Ein frisk Ryfylke-stemme

Optimisme og framtidstru

Ryfylkealliansen har eksistert sidan ryfylkelogoen blei lansert i 2008. Alliansen tel om lag 175 medlemer, som er bedrifter og verksemder frå heile Ryfylke. Det er små, store og mellomstore bedrifter, kommunane, vidaregåande skular, organisasjonar, festivalar, stiftingar og andre.

Visjonen er tindrande klar: «Ryfylke – Her vil eg leva. Her vil eg bu.»

Ryfylkealliansen skal fremja identitet, bulyst og verdiskaping i Ryfylke. Og så skal me ha det skikkeleg kjekt saman på vegen. Me har plass til fleire i gjengen, som ivrar for eit sterkt og pulserande Ryfylke.

I fanane under kan du bli meir kjent med Ryfylkealliansen, kven me er og kva me vil.

Strategidokument for Ryfylkealliansen 2023-2027

Vedtekter for Ryfylkealliansen

Medlemsprisar

Kontingent Ryfylkealliansen -
vedtatt årsmøtet 7. mai 2024

Årsverk

Prisar 2023

Prisar 2024

Prisar 2025- vedtatt:

1-3 1100 1200 1200
4-10 2150 2300 2300
11-20 3200 3400 3400
21-49 4250 4500 4500
Over 50 5300 5600 5600

Næringsforeiningar, sentrumsgrupper, medlemsorg. av verksemder/kommunar

550 1200 1200

Kulturnæringar, idrettslag, festivalar, medlemsorganisasjonar basert på dugnad

550 600 600

Mva kjem i tillegg

Styret

Sissel Marie Bjerga – Styreleiar

Ivar Johannes Handeland – Styremedlem

Maren Fossaa Viga – Styremedlem

Idar Tobias Heskestad – Styremedlem

Leif Petter Skaar – Styremedlem

Anita Husøy Riskedal – Styremedlem

Mads Drange – Personleg vara Anita H. R.

Bente Garborg – Styremedlem 1.vara

Aasta Eik-Nes – Styremedlem 2.vara

Administrasjon

Tor Øyvind Skeiseid – dagleg leiar

Maria Flesjå Sivertsen – prosjektleiar

Grafisk Profil

Her er den nye profilmanualen for Ryfylkealliansen og logoar for nedlasting:

NEDLASTINGAR:

Last ned profilmanualen her LENKE

Logo Ryfylke for skjerm LENKE
Logo Mitt Ryfylke for skjerm LENKE

Logo Ryfylke for trykk LENKE
Logo Mitt Ryfylke for trykk LENKE

EMNEKNAGGAR/HASHTAGS

Legg ein ut bilete på Instagram eller skriv ein artikkel på Facebook så kan ein merka dei med såkalla emneknaggar. Ein emneknagg startar med teiknet # og så ordet, t.d. #ryfylke. Då vil alle bilete eller artiklar som er merka med same emneknagg kunne synast saman.

Strategi

Strategidokument for Ryfylkealliansen 2023-2027

Last ned strategidokument (PDF)

Vedtekter

Vedtekter for Ryfylkealliansen

Last ned vedtekter (PDF)

Medlemsprisar

Kontingent Ryfylkealliansen 2024 vedtatt Generalforsamling 2023

Prisar 2023:
1-3 årsverk: 1100,-
4-10 årsverk: 2150,-
11-20 årsverk: 3200,-
21-49 årsverk: 4250,-
Over 50 årsverk: 5300,-
Næringsforeiningar, sentrumsgrupper, medlemsorg. av verksemder/kommunar: 550,-
Kulturnæringar, idrettslag, festivalar, medlemsorganisasjonar basert på dugnad: 550,-

Prisar 2024:
1-3 årsverk: 1200,-
4-10 årsverk: 2300,-
11-20 årsverk: 3400,-
21-49 årsverk: 4500,-
Over 50 årsverk: 5600,-
Næringsforeiningar, sentrumsgrupper, medlemsorg. av verksemder/kommunar: 1200,-
Kulturnæringar, idrettslag, festivalar, medlemsorganisasjonar basert på dugnad: 600,-

Prisar 2025- vedtatt:
1-3 årsverk: 1200,-
4-10 årsverk: 2300,-
11-20 årsverk: 3400,-
21-49 årsverk: 4500,-
Over 50 årsverk: 5600,-
Næringsforeiningar, sentrumsgrupper, medlemsorg. av verksemder/kommunar: 1200,-
Kulturnæringar, idrettslag, festivalar, medlemsorganisasjonar basert på dugnad: 600,-

Mva kjem i tillegg

Styret

Sissel Marie Bjerga
– Styreleiar

Ivar Johannes Handeland
– Styremedlem

Maren Fossaa Viga
– Styremedlem

Idar Tobias Heskestad
– Styremedlem

Leif Petter Skaar
– Styremedlem

Anita Husøy Riskedal
– Styremedlem

Mads Drange
– Personleg vara Anita H. R.

Bente Garborg
– Styremedlem 1.vara

Aasta Eik-Nes
– Styremedlem 2.vara

Administrasjon
Tor Øyvind Skeiseid
– dagleg leiar

Maria Flesjå Sivertsen
– prosjektleiar

Grafisk Profil

Her er den nye profilmanualen for Ryfylkealliansen og logoar for nedlasting:

NEDLASTINGAR:

Last ned profilmanualen her LENKE

Logo Ryfylke for skjerm LENKE
Logo Mitt Ryfylke for skjerm LENKE

Logo Ryfylke for trykk LENKE
Logo Mitt Ryfylke for trykk LENKE

EMNEKNAGGAR/HASHTAGS

Legg ein ut bilete på Instagram eller skriv ein artikkel på Facebook så kan ein merka dei med såkalla emneknaggar. Ein emneknagg startar med teiknet # og så ordet, t.d. #ryfylke. Då vil alle bilete eller artiklar som er merka med same emneknagg kunne synast saman.