Løp og grav, tut og kjør

Elevane og tilsette ved Strand vgs gjer ein kjempejobb med å arrangera Tanzaniadag og samla inn penger til barn i Tanzania. Dei gjev andre moglegheit for ein betre skulekvardag. Sjølvsagt lagar me Ryfylkepuls-sending frå ein slik herleg skuledag

Sjå nyaste sending av

RYFYLKEPULS

Sjå Ryfylke

Intervju og sprell

Aktuelt

På ekta – Podcast

Er du interessert i å høyra meir historiar fra folk i Ryfylke? Da burde du sjekka ut podcasten: På ekta. Få med deg lokale forteljingar fra både små og store plassar i Ryfylke.

Les meir om Ryfylkepuls

Lurar du på kva Ryfylkepuls er for noko? Kven som sponsar oss? Kven som produserar? Les meir om akkurat det her.

Sponsorfilm

Sparebanken Vest

Sparebanken Vest er ein bank for både bedrifter og privatpersonar som gjev halvparten av overskotet til allmennyttige formål, slik at drøymar kan realiserast. Sjå her eit glimt av gode tiltak med støtte frå banken, både innan idrett, livsmeistring og næringsliv.

Ungdommar i Westcontrol

Norske ungdommar jobber med lidenskap hos Westcontrol og trives med å bidra til selskapets framtid. Gjennom verdifull erfaring på arbeidsplassen leggje dei grunnlaget for å oppnå sine ambisjonar. Westcontrols mål er å ta imot 10 lærlinger kvart år og forbetra arbeidsmiljøet for dei ansatte. Bli med på reisen til Westcontrol, der moglegheitar og utvikling er i fokus.

Sponsorfilm

Sponsorfilm

Ungdommar i Westcontrol

Norske ungdommar jobber med lidenskap hos Westcontrol og trives med å bidra til selskapets framtid. Gjennom verdifull erfaring på arbeidsplassen leggje dei grunnlaget for å oppnå sine ambisjonar. Westcontrols mål er å ta imot 10 lærlinger kvart år og forbetra arbeidsmiljøet for dei ansatte. Bli med på reisen til Westcontrol, der moglegheitar og utvikling er i fokus.

Instagram

Facebook

Tiktok

Youtube

Linkedin

Instagram

Facebook

Tiktok

Youtube

Linkedin